Starostwo Powiatowe w Rybniku

Stanowisko:
Skarbnik
Adres:
e-mail urzędowy: kancelaria@starostwo.rybnik.pl

3 Maja 31, pok.114
Rybnik
śląskie
44-200
Polska
Telefon:
+48 32 416 13 30
Pobierz informację jako: Wizytówka
Dodatkowe informacje:

Sylwia Marcol - Wróblewska - Skarbnik

Do zadań Skarbnika należy wykonywanie zadań w zakresie gospodarowania finansami publicznymi w szczególności:

1) wykonywanie zadań powiatu w zakresie rachunkowości,

2) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu
i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,

3) przygotowywanie projektu budżetu powiatu,

4) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,

5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

6) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa,

7) sprawowanie nadzoru nad finansową stroną prowadzonych inwestycji,

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady lub Zarządu oraz zarządzeń Starosty w zakresie gospodarki budżetowej i finansowej,

9) pełnienie funkcji głównego księgowego jednostki,

10) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi