Starostwo Powiatowe w Rybniku

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Rybniku to urząd a zarazem siedziba Starosty Rybnickiego oraz władz administracyjnych Powiatu. Stanowi jednostkę pomocniczą, którą powołano w  celu  wykonywania   poleceń  Zarządu  Powiatu i Przewodniczącego Zarządu, którym jest Starosta oraz uchwał Rady Powiatu. Nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie działania i czynności podejmowane są zawsze w imieniu i na rzecz Powiatu, który reprezentowany jest przez Zarząd Powiatu.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.

Kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.

Kierownictwo

Kierownictwo Starostwa stanowią: Starosta, Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik w szczególności:
DAMIAN MROWIEC - STAROSTA RYBNICKI
MAREK PROFASKA - WICESTAROSTA
KATARZYNA WAWOCZNY - SEKRETARZ POWIATU
SYLWIA MARCOL-WRÓBLEWSKA - SKARBNIK POWIATU

Wydziałami, referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy kierują kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy, w szczególności:

DAMIAN MROWIEC - STAROSTA RYBNICKI

MAREK PROFASKA - WICESTAROSTA

KATARZYNA WAWOCZNY - SEKRETARZ POWIATU

SYLWIA MARCOL-WRÓBLEWSKA - SKARBNIK POWIATU

MAREK ZAWADZKI -  GEODETA POWIATOWY

ANDRZEJ STEPHAN - KIEROWNIK REFERATU

OLGA POLOK - KIEROWNIK REFERATU

GRZEGORZ POTYSZ - KIEROWNIK REFERATU

JOANNA MACHEJ-LIBERUS - KIEROWNIK REFERATU

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi