Starostwo Powiatowe w Rybniku

Rada Powiatu

Skład Rady

 1. Jan Tokarz - Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Izabella Krasowska - Salamon - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 3. Andrzej Kiełkowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Pozostali radni:

 1. Eugeniusz Adamiec
 2. Jerzy Brząkalik
 3. Paweł Bugdol
 4. Jacek Czogalla
 5. Zbigniew Goworowski
 6. Jan Jochem
 7. Mariusz Kaszek
 8. Krzysztof Kluczniok
 9. Alojzy Klasik
 10. Franciszek Mazur
 11. Damian Mrowiec
 12. Katarzyna Smyczek
 13. Romuald Stencel
 14. Urszula Wiśniewska
 15. Jacek Wowra
 16. Piotr Zniszczoł

Rada Powiatu

 1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
 2. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
 3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
 4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.
 5. Rada Powiatu Rybnickiego liczy 19 radnych.

VI kadencja 2018 - 2023

 1. Jan Tokarz - Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Izabella Krasowska-Salamon - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 3. Irena Woźnica - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Pozostali radni:

 1. Eugeniusz Adamiec
 2. Michał Cichoń
 3. Gabriela Grochla
 4. Anna Gudzik
 5. Halina Karwot
 6. Andrzej Kłapczyk
 7. Damian Mrowiec
 8. Bogusław Niestrój
 9. Łukasz Norek
 10. Elżbieta Pierchała
 11. Marek Profaska
 12. Cezary Rajca
 13. Karina Stępień
 14. Adam Wczasek
 15. Honorata Węglorz
 16. Aleksandra Wojtas-Plisz

Komisja Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 1. Romuald Stencel - przewodniczący
 2. Jan Jochem - członek
 3. Andrzej Kiełkowski - członek
 4. Izabella Krasowska - Salamon - członek
 5. Krzysztof Kluczniok - członek
 6. Jan Tokarz - członek
 7. Urszula Wiśniewska - członek
 8. Jacek Wowra - członek
 9. Piotr Zniszczoł - członek

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi