Organami powiatu są:

  1. Rada Powiatu – jako organ stanowiący i kontrolny
  2. Zarząd Powiatu – jako organ wykonawczy