Starostwo Powiatowe w Rybniku

Flaga i herb

Na wniosek Zarządu Powiatu, w oparciu o pozytywną opinię Komisji Heraldycznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Powiatu Uchwaliła przyjęcie herbu oraz flagi Powiatu Rybnickiego.

Herb Powiatu Rybnickiego - „W tarczy błękitnej dwa złote połączone skrzydła orła Górnego Śląska"

herb

  1. Herb umieszcza się w sali rady powiatu i innych pomieszczeniach wykorzystywanych dla organów powiatu oraz na budynkach powiatowych, zawsze poniżej herbu państwowego.
  2. Herbu można używać na drukach urzędowych instytucji powiatowych, na wizytówkach radnych oraz urzędników powiatowych.
  3. Herb może być używany przez inne instytucje i osoby prywatne wyłącznie do celów reprezentacyjnych i promocyjnych.
  4. Do celów zdobniczych, poza reprezentacyjnych można użyć samego godła herbu.
  5. Dopuszcza się używanie herbu lub godła w formie niebarwnej grafiki

Flaga Powiatu Rybnickiego:

flaga

  1. Flagę wywiesza się w miejscach publicznych w czasie uroczystości państwowych oraz świąt lokalnych.
  2. Flaga może być wywieszana przez instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne w czasie uroczystości państwowych oraz świąt lokalnych.
  3. W przypadku wywieszania kilku różnych flag należy kierować się następującymi zasadami:

a. Zgodnie z hierarchią kolejność jest następująca:
- flaga państwowa
- flaga województwa
- flaga powiatu
- flaga miasta
- flaga gmin
- flagi służbowe (np. policji, straży pożarnej)
- inne flagi (np. szkół, klubów sportowych)
b. W przypadku flag równorzędnych umieszcza się je wg kolejności alfabetycznej, z zastrzeżeniem lit. c
c. Wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza.

Wzornik barw heraldycznych dla herbu i flagi Powiatu Rybnickiego:

1) błękitna – C 100%, M 15%
2) żółta – Y 100%, M 15%

Ochrona Symboli:

1) Herb i flaga podlegają ochronie prawnej
2) Herb i flaga mogą być używane wyłącznie zgodnie z zapisami niniejszego
regulaminu
3) Herb i flaga mogą być używane do celów handlowych, reklamowych lub innych
Związanych z uzyskiwaniem dochodów wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Flaga Powiatu Rybnickiego.svg)Flaga Powiatu Rybnickiego.svg Miłosz Spleśniały65 kB18052012-12-03 11:592012-12-03 11:59
Pobierz plik (Herb.svg)Herb.svg Miłosz Spleśniały69 kB17582012-12-03 11:592012-12-03 11:59

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi