Starostwo Powiatowe w Rybniku

Powiat Rybnicki

Powiat Rybnicki

 1. Powiat Rybnicki stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące gminę i miasto Czerwionka – Leszczyny oraz Gminy: Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany.
 2. Siedzibą władz powiatu jest miasto Rybnik.
 3. Powiat ma osobowość prawną i wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 4. Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym i zapewnienie wykonania zadań
  i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
 5. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

Flaga i herb

Na wniosek Zarządu Powiatu, w oparciu o pozytywną opinię Komisji Heraldycznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Powiatu Uchwaliła przyjęcie herbu oraz flagi Powiatu Rybnickiego.

Herb Powiatu Rybnickiego - „W tarczy błękitnej dwa złote połączone skrzydła orła Górnego Śląska"

herb

 1. Herb umieszcza się w sali rady powiatu i innych pomieszczeniach wykorzystywanych dla organów powiatu oraz na budynkach powiatowych, zawsze poniżej herbu państwowego.
 2. Herbu można używać na drukach urzędowych instytucji powiatowych, na wizytówkach radnych oraz urzędników powiatowych.
 3. Herb może być używany przez inne instytucje i osoby prywatne wyłącznie do celów reprezentacyjnych i promocyjnych.
 4. Do celów zdobniczych, poza reprezentacyjnych można użyć samego godła herbu.
 5. Dopuszcza się używanie herbu lub godła w formie niebarwnej grafiki

Flaga Powiatu Rybnickiego:

flaga

 1. Flagę wywiesza się w miejscach publicznych w czasie uroczystości państwowych oraz świąt lokalnych.
 2. Flaga może być wywieszana przez instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne w czasie uroczystości państwowych oraz świąt lokalnych.
 3. W przypadku wywieszania kilku różnych flag należy kierować się następującymi zasadami:

a. Zgodnie z hierarchią kolejność jest następująca:
- flaga państwowa
- flaga województwa
- flaga powiatu
- flaga miasta
- flaga gmin
- flagi służbowe (np. policji, straży pożarnej)
- inne flagi (np. szkół, klubów sportowych)
b. W przypadku flag równorzędnych umieszcza się je wg kolejności alfabetycznej, z zastrzeżeniem lit. c
c. Wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza.

Wzornik barw heraldycznych dla herbu i flagi Powiatu Rybnickiego:

1) błękitna – C 100%, M 15%
2) żółta – Y 100%, M 15%

Ochrona Symboli:

1) Herb i flaga podlegają ochronie prawnej
2) Herb i flaga mogą być używane wyłącznie zgodnie z zapisami niniejszego
regulaminu
3) Herb i flaga mogą być używane do celów handlowych, reklamowych lub innych
Związanych z uzyskiwaniem dochodów wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu

 

Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka – wchodzi w skład Powiatu Rybnickiego od 1999 roku. Graniczy z dwoma miastami działającymi na prawach powiatu tj. Rybnikiem i Żorami, miastem Orzesze i gminą Ornontowice, które wchodzą w skład powiatu mikołowskiego oraz miastem Knurów i gminą Pilchowice wchodzącymi w skład powiatu gliwickiego. Liczba mieszkańców wynosi 41 097 osób.

Czytaj więcej...

Gaszowice

Gmina Gaszowice - powstała w 1973 r. Gmina graniczy od zachodu i północy z gminą Lyski, od wschodu z gminą Jejkowice oraz od południa z Miastem Rydułtowy (powiat wodzisławski) i Miastem Rybnik. W obrębie Gminy znajdują się rozległe tereny leśne będące częścią kompleksu sąsiadującego z Zalewem Rybnickim. Ponadto Gmina Gaszowice leży w kotlinie raciborsko - oświęcimskiej, 8 kilometrów na zachód od Rybnika w otulinie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Czytaj więcej...

Jejkowice

Gmina Jejkowice - znajduje się w centralnej części Powiatu Rybnickiego, w kierunku zachodnim od Rybnika. Jej powierzchnia to 7,59 km2, natomiast liczba mieszkańców wynosi 3540 osób. Usytuowanie Jejkowice zapewnia łatwy dojazd do Raciborza oraz Wodzisławia Śląskiego. W obrębie gminy znajduje się Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe. Przez gminę przechodzą szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe biegnące wokół Ziemi Rybnickiej.

Lyski

Gmina Lyski - Od północy i zachodu graniczy z gminami powiatu raciborskiego: Kuźnia Raciborska, Nędza, Racibórz i Kornowac. Od południa i wschodu Gmina Lyski graniczy z gminami powiatu rybnickiego: Gaszowice i Rybnik. Obszar Gminy Lyski obecnie wynosi 57,83 km.

Czytaj więcej...

Świerklany

Gmina Świerklany - sąsiaduje od północy z miastem Rybnik, od wschodu z miastem Żory, od południowego - wschodu z miastem Jastrzębie, od południowego zachodu z gminą Mszana i od zachodu - z gminą Marklowice.
Gmina zajmuje obszar 2 417 hektarów z czego użytki rolne zajmują 70% jej powierzchni a lasy 15%.

Czytaj więcej...

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi