Starostwo Powiatowe w Rybniku

Powiat Rybnicki

  1. Powiat Rybnicki stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące gminę i miasto Czerwionka – Leszczyny oraz Gminy: Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany.
  2. Siedzibą władz powiatu jest miasto Rybnik.
  3. Powiat ma osobowość prawną i wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
  4. Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym i zapewnienie wykonania zadań
    i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
  5. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi