Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Rybniku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Rybnickiego z organizacjami pozarządowymi
 i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolont

Zarząd Powiatu w Rybniku poddaje pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu w Rybniku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Rybnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2024 roku. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie 23 października do 03 listopada 2023r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi