Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.34.2013).

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)  informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, reprezentowanego przez Zarząd Spółki,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.31.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rydułtowy, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta z siedzibą przy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, na:

odprowadzanie do ziemi tj. rowu,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.20.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie podczyszczonych w separatorze wód opadowych i roztopowych do rzeki Nacyny, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Rzecznej w Rybniku, dwoma wylotami:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.9.2013).

 

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Rybnickiego Nr OŚ.6224-14/10 z dnia 10.06.2010 r., stanowiącej pozwolenie wodnoprawne dla Miasta Rybnika reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Rybnik z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na wykonanie przejścia rurociągiem kablowym, w ramach budowy miejskiej telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej w obszarze Nitki Gliwickiej, nad rzeką Nacyną w km 2+340, na działkach Nr 1784/220, 1278/150, 1269/151 administrowanych przez Miasto Rybnik, na obiekcie mostowym w ciągu drogi krajowej DK78, tj. ul. Kotucza w Rybniku.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.6..2013).

 

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Poz. 145 z późn. zm.) informuję, że  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu położonego na działce Nr 285/12 w Gaszowicach, stanowiącej własność osoby fizycznej.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.5..2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na przebudowę przejścia obiektu mostowego w ciągu ul. Robotniczej km 1+891 w Rybniku, nad „ciekiem bez nazwy" wraz z umocnieniem odcinka „cieku bez nazwy".

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.4..2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na przebudowę przejścia obiektu mostowego w ciągu drogi bocznej do ul. Sygnały w Rybniku, nad rzeką Rudą w km  36+905.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.18.2013).

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z późn. zmianami) informuję, że dnia 22.05.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Rybnickiego Nr Oś-6223/9/03 z dnia 03.04.2003 r.,

Czytaj więcej...

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi