Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.4.2014)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz
art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Urzędu Miasta Rybnik zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania "Przebudowa mostu na ulicy Kotucza w Rybniku", na wykonanie:

w km 2+322 rzeki Nacyny, tymczasowego przejścia nad rzeką Nacyną obiektu mostowego w ciągu drogi objazdowej ul. Kotucza

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.64.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Niedobczyckiej w Rybniku

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.3.2014)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż drogi gminnej tj. ulicy Granicznej w Bełku

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego (OŚ.6341.8.2014)

Na podstawie art. 61 i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Urzędu Miasta Rybnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Starosty Rybnickiego
Nr OŚ.6223-23/09 z dnia 07.07.2009 r.,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.1.2014)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego,
na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż drogi powiatowej
Nr 3537 S, tj. ulicy Szkolnej w Adamowicach (Gmina Lyski)

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.2.2014)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż drogi powiatowej Nr 5312 S, tj. ulicy Palowickiej w Bełku (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny).

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.59.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi tj. rowu, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Sybiraków w Rybniku

Czytaj więcej...

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi