Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.4.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świerklany, reprezentowanego przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 54, 44-264 Jankowice,

na:
szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody z dróg gminnych, tj. ulic Wesołej i części ulicy Spokojnej w Jankowicach (Gmina Świerklany), z powierzchni całkowitej F= 0,49 ha, w ilości Qmax= 22,0 l/s
(Qhmax= 79,2 m3/h, Qd śr = 4,5 m3/d, Qr max = 2000,0 m3/rok), do ziemi tj. rowu Ch10 administrowanego przez wnioskodawcę, istniejącym wylotem „E" o średnicy Ø 250 mm położonym na granicy działki Nr 1806/32 w Jankowicach (stanowiącej własność Gminy Świerklany) oraz działki Nr 1807/32 w Jankowicach (stanowiącej własność osób fizycznych).

Współrzędne geograficzne wylotu „E": N 50° 02' 08.86", E 18° 34' 21.04".

Gmina Świerklany posiada pozwolenie wodnoprawne Nr Oś-6223/5/03 wydane przez Starostę Rybnickiego dnia 02.04.2003 r. na odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody z dróg gminnych, tj. ulic Wesołej i części ulicy Spokojnej
w Jankowicach wylotem „E" do rowu Ch10, z datą obowiązywania do dnia 02.04.2013 r.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp OŚ.6341.4.2013.pdf)pwp OŚ.6341.4.2013.pdf Miłosz Spleśniały53 kB8172013-03-11 12:492013-03-11 12:49

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi