Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.34.2012).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Zawada Książęca

z siedzibą w Ciechowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1, 47-440 Nędza (Powiat Raciborski), na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z terenu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Zawada Książęca w Ciechowicach, do ziemi tj. rowu, za pomocą:
istniejącego wylotu „W" z powierzchni całkowitej F= 0,6867 ha ( w szczególności z powierzchni utwardzonych Fu= 0,3157 ha, powierzchni dachowych Fd= 0,0950 ha, terenów zielonych Fz= 0,2760 ha) w ilości całkowitej Qmax= 47,536 dm3/s, (Qmax h= 171,13 m3/h, Qśr dob= 14,45 m3/d, Qmax rok= 3696,83 m3/rok) przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 130 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=20% i czasu trwania deszczu 15 min.
W szczególności:

  • z powierzchni utwardzonych Qmax= 32,833 dm3/s (Qmax h=118,1988 m3/h, Qśr dob= 9,98 m3/d, Qmax rok=2553,38 m3/rok),
  • z powierzchni dachowych Qmax= 11,115 dm3/s (Qmax h=40,014 m3/h, Qśr dob= 3,38 m3/d, Qmax rok=864,41 m3/rok),
  • z terenów zielonych Qmax= 3,588 dm3/s (Qmax h=12,168 m3/h, Qśr dob= 1,09 m3/d, Qmax rok=279,04 m3/rok).

Przedmiotowy wylot w postaci rury betonowej Ø 400 mm położony jest w południowo zachodniej części terenu Spółdzielni, na działce Nr 357 w Ciechowicach (Gmina Nędza) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Współrzędne geograficzne wylotu W: N 50° 09' 36,24", E 18° 15' 57,75".

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.6341.34.2012.pdf)pwp.6341.34.2012.pdf Miłosz Spleśniały60 kB7732013-02-14 12:312013-02-14 12:31

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi