Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.49.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), informuję że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik reprezentowanego przez Prezydenta Miasta, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na: 

1. wykonanie w km 8+185 rzeki Nacyny (w prawej skarpie) urządzenia wodnego, tj. wylotu „W” kolektora

z rur PP Pragma+ID o średnicy Ø 600 mm SN8, położonego na działce Nr 5713/333 w Rybniku, stanowiącej własność Miasta Rybnik wraz z wykonaniem wlotu do kolektora w postaci przyczółka żelbetowego prefabrykowanego typu „Reszka” oraz wraz z umocnieniem dna i skarpy rzeki na odcinku 2,5 m powyżej i 2,5 m poniżej wylotu „W”, w szczególności:
umocnienie dna narzutem kamiennym ciężkim warstwą o grubości 0,3 m,
mocnienie stopy skarpy koszem siatkowo-kamiennym o wymiarach 1,0 x 1,0 x 5,0 m,
umocnienie skarpy płytą żelbetową monolityczną laną na mokro o wymiarach 3,0 x 3,0 x 5,0 m,

 

2. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej (kolektora z rur PP Pragma+ID o średnicy Ø 600 mm SN8) zbierającej wody z w ilości całkowitej Qmax h= 532,80 m3/h, Qśr dob=78,29 m3/d, Qmax rok= 28 575,20 m3/rok, z powierzchni całkowitej zlewni F= 15,53 ha, do rzeki Nacyny w km 8+185

 

Współrzędne geograficzne wylotu „W”: N 50° 03’ 48,71” E 18° 30’ 24,31”

Współrzędne geograficzne przyczółka wlotowego: N 50° 03’ 40,77” E 18° 30’ 28,00”

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.49.2016.pdf)pwp.OŚ.6341.49.2016.pdf Małgorzata Zimnol52 kB3492017-08-28 12:202017-08-28 12:20

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi