Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.18.2012).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Pawła Durczok i Pana Leszka Mrozek, na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu położonego na działkach Nr 1002/107 i 109 przy ul. Kamionki w Lyskach, stanowiących własność osoby fizycznej.

Przebudowa rowu polegać będzie na zarurowaniu odcinka rowu na długości 104,0 m od istniejącego wylotu zarurowanego wcześniejszego odcinka rowu, położonego przy granicy z działką Nr 374/114 do przepustu na działce nr 109, rurami betonowymi Ø 300 mm na długości 31,0 m oraz Ø 400 na długości 73,0 m, ułożonych w śladzie istniejącego rowu, ze spadkiem 3 - 4,5% , w związku z koniecznością uporządkowania terenu.

Wobec powyższego informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w  Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp OŚ.6341.1.18.2012.pdf)pwp OŚ.6341.1.18.2012.pdf Miłosz Spleśniały39 kB8312013-01-10 20:132013-01-10 20:13

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi