Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.35.2012).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na:
1. Odprowadzanie istniejącym wylotem Ø 300 mm położonym na działkach Nr 714/206 i 1505/206 w Rybniku, stanowiących własność wnioskodawcy, wód opadowych i roztopowych podczyszczonych w separatorze lamelowym, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z odcinka ul. Groborza do urządzenia wodnego tj. rowu B-31 administrowanego przez Miasto Rybnik, 

z powierzchni całkowitej Fc= 0,4977 ha (w tym powierzchnia utwardzona drogi i chodników Fu= 0,4946 ha, powierzchnia terenów zielonych Fz= 0,0031 ha), w ilości całkowitej Q= 65,0 l/s (przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 131 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=50% i czasu trwania deszczu 15 min, (Qmax h= 234,0 m3/h, Qśr dob= 9,8 m3/d, Qmax rok= 2 050 473 m3/rok).
Współrzędne geograficzne wylotu: N 50° 5' 56,21", E 18° 34' 49,14".

2. Odprowadzanie istniejącym wylotem Ø 300 mm położonym na działkach Nr 2961/278 i 2098/278 w Rybniku, stanowiących własność wnioskodawcy, wód opadowych i roztopowych podczyszczonych w separatorze lamelowym, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z odcinka ul. Groborza, do wód Potoku Boguszowickiego w km 3+560, administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Raciborzu, z powierzchni całkowitej Fc= 0,2988 ha (w tym powierzchnia utwardzona drogi i chodników Fu= 0,2960 ha, powierzchnia terenów zielonych Fz= 0,0028 ha), w ilości całkowitej Q= 39,0 l/s (przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 131 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=50% i czasu trwania deszczu 15 min, (Qmax h= 140,0 m3/h, Qśr dob= 5,9 m3/d, Qmax rok= 1 230 284 m3/rok).
Współrzędne geograficzne wylotu: N 50° 6' 2,75", E 18° 34' 52,65.

Na wykonanie wylotów zostało wydane pozwolenie wodnoprawne przez Prezydenta Miasta Rybnika Nr Ek.I-6210/00015/02 (2002/017402) z dnia 14.08.2002 r..

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp OŚ.6341.35.2012.pdf)pwp OŚ.6341.35.2012.pdf Miłosz Spleśniały72 kB7292013-01-10 20:032013-01-10 20:03

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi