Starostwo Powiatowe w Rybniku

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rybnickiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Załącznik do uchwały

Zarządu Powiatu w Rybniku nr 593/LXXIV/13

z dnia 12 grudnia 2013 r.

  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU RYBNICKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Rybniku, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 i art. 67 ust 1. i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że :

  1. Zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego, położona na terenie Gminy Lyski, obręb Lyski, karta mapy 3, przy ul. Sikorskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1248/32 o powierzchni 4635 m2, dla której Sąd rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00127276/3. Dział IV księgi wieczystej – Hipoteka jest wolny od wpisów.

  2. Nieruchomość jest atrakcyjnie położona na terenie Gminy Lyski, u zbiegu ulic Sikorskiego – głównej trasy Rybnik – Lyski – Racibórz i ulicy Bogunickiej, w bliskim sąsiedztwie centrum Gminy Lyski, ma regularny kształt, przydatność do zabudowy – dobra.

  3. W planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lyski, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr XXIV/26/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. nieruchomość położona jest w terenach o symbolu planu MN/Uc, gdzie podstawowym przeznaczeniem terenu poza zabudową mieszkaniową, są usługi centrotwórcze. 

  4. Cena nieruchomości ustalona została zgodnie z art. 67 ust.1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami i wynosi 250 000,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) plus podatek VAT w wysokości 23 % i ustala się że stanowi cenę wywoławczą. Koszt przepisu notarialnego ponosi kupujący. 

  5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tego wykazu.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rybnickiego przeznaczonych do )Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rybnickiego przeznaczonych do  Sylwia Paszenda-Sola391 kB02013-12-16 14:192013-12-16 14:19

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi