Starostwo Powiatowe w Rybniku

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 289/64 Świerklany, Jankowice

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 124a, art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 04.11.2013 r. przez HYDROSAN Sp. z o.o.

Starosta Rybnicki

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach – rejon ulic Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej” na nieruchomości położonej na terenie Powiatu Rybnickiego, w Gminie Świerklany, obręb Jankowice k.m. 2, przy ulicy Jarzębinowej, stanowiącej działkę nr 289/64 o powierzchni 117 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00056712/3.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Rybniku - Referatu Gospodarki Nieruchomościami (ul. 3 Maja 31, pok. 103) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania-Jarzębinowa.pdf)ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania-Jarzębinowa.pdf Sylwia Paszenda-Sola56 kB6182013-12-10 11:512013-12-10 11:51

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi