Starostwo Powiatowe w Rybniku

Geodezja

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Stanowice

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w przypadku, gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby władające tymi działkami nie są znane lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania oraz dodatkowo zawiadamiamy pozostałych właścicieli/władających.

Treść zawiadomienia w załączeniu

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Bełk

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w przypadku, gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby władające tymi działkami nie są znane lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania oraz dodatkowo zawiadamiamy pozostałych właścicieli/władających.

Treść zawiadomienia w załączeniu

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Palowice

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w przypadku, gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby władające tymi działkami nie są znane lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania oraz dodatkowo zawiadamiamy pozostałych właścicieli/władających.

Treść zawiadomienia w załączeniu

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Gaszowice

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w przypadku, gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby władające tymi działkami nie są znane lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania oraz dodatkowo zawiadamiamy pozostałych właścicieli/władających.

Treść zawiadomienia w załączeniu

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Żytna

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w przypadku, gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby władające tymi działkami nie są znane lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania oraz dodatkowo zawiadamiamy pozostałych właścicieli/władających.

Treść zawiadomienia w załączeniu

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Nowa Wieś

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w przypadku, gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby władające tymi działkami nie są znane lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania oraz dodatkowo zawiadamiamy pozostałych właścicieli/władających.

Treść zawiadomienia w załączeniu

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Dzimierz

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w przypadku, gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby władające tymi działkami nie są znane lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania oraz dodatkowo zawiadamiamy pozostałych właścicieli/władających.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręby Bogunice, Zwonowice

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w przypadku, gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby władające tymi działkami nie są znane lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania oraz dodatkowo zawiadamiamy pozostałych właścicieli/władających.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi